Biriktirilmiş yitik zamanlar derlemesi…

Zamanın Tanığı.Resmedilmesi.Sonsuzluğu.Hikayesi.Görüntüsü.Gözü.Hiçliği.Tutulması.